• :::
  • English
  • 國書─大清國致大英國國書

清 光緒 西元1875-1908

國書─大清國致大英國國書

清 光緒 西元1875-1908

國書─大清國致大英國國書

國書:縱 34.5公分 橫 269公分
函套:縱 34.5公分 橫  23公分 高2.5公分

國書是國家元首代表本國政府致書於他國元首的一種文書,用於國際交涉時,由特派專使遞送;用於公使赴任卸任時,則由公使晉見駐在國元首 時呈遞。本院典藏國書包括:英、法、俄、比、西班牙、葡萄牙、日本、羅馬教廷、韓、安南、緬甸、暹羅等國。清廷經過中英鴉片之役及英法聯軍之役以後,為適應新的形勢,開始改變對外態度。同治九年(1870),天津教案發生後,清廷派三口通商大臣兵部左侍郎崇厚出使法國,以示和好。光緒元年(1875),命候補侍郎郭嵩燾充出使英國大臣。光緒十年(1884),命侍講許景澄出使法、德、意、和、奧五國。光緒三十一年(1905)六月,清廷命載澤、戴鴻慈、徐世昌、端方、紹英五大臣分赴東西洋各國考察政治。同年八月二十六日(西曆九月二十四日)十時,革命黨人吳樾炸五大臣於北京正陽門火車站,傷載澤、紹英,吳樾以身殉,五大臣行期延後,所攜國書,亦繳回朝廷。九月二十八日(西曆十月二十六日),清廷改派山東布政使尚其亨、順天府丞李盛鐸,會同載澤、戴鴻慈、端方,前往各國考察政治。本件係清廷致英國國書,橫二六九‧五公分,縱三四.三公分,用滿漢文對照繕寫,滿文在左,由左而右,漢文在右,由右而左,俱直行書寫,並鈐有印璽,由署兵部左侍郎徐世昌、鎮國公載澤、商部左丞紹英聯銜呈遞,以示親仁善鄰、參觀互證之意。國書為冊頁式,外裝雙龍盤珠封套。

0%